‘Fun vibes and positive energy’ zijn de basis van het recept Monsieur F.

Met 'The Roaring Dream Collection' zet hij zijn signature neer door te spelen met tropical, colorful, holiday vibes die je doen wegdromen. 

''The bigger, the better', dat zien we in de verschillende facetten van de collectie duidelijk naar voor komen. Er wordt gebruik gemaakt van felle, vrolijke kleuren, in speelse vormen, die een harmonieus geheel vormen. Elk blad of elke bloem werd zorgvuldig volgens zijn kleurenpalet uitgekozen of letterlijk gecreëerd. Een kwetsbare collectie, daar een signature de ganse persoonlijkheid en gevoelswereld van Monsieur F bloemsgewijs weergeeft.

The Roaring dream Collection is daarom niet enkel een verpersoonlijking van een intens vrolijke droom, maar vooral 'a little piece of art'.