Back to top

HUUROVEREENKOMST

1. De goederen blijven eigendom van Levi NV

2. De klant erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen.

3. De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze de gebouwen van Levi NV hebben verlaten.

4. De klant staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij deze heeft ontvangen, waarbij de klant alle nodige zorgen en verzekeringen zal besteden aan de goederen teneinde deze teruggave te verzekeren.

5. De klant zal instaan voor teruggave van de goederen, zelfs ingeval van overmacht.

6. Betalingsvoorwaarden levering: overschrijving op voorhand. Er zal geen levering plaats vinden als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van Levi NV

7. Betalingsvoorwaarden zelf afhalen: Met bancontact aan het onthaal. Er zal geen afhaling mogelijk zijn als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van Levi NV

8. Goederen mogen door de klant zelf afgehaald en teruggebracht worden met een aanhangwagen indien deze de mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke/propere staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kunnen wij uw bestelling alsnog weigeren en een boete aanrekenen van 50% van de huurwaarde met een minimum van € 50 exclusief BTW.

9. Zelf afhalen en terugbrengen: laden en lossen gebeurt door de klant zelf. Bij zware stukken kan er op aanvraag hulp bekomen worden.

10.Uiterste wijziging datum is 5 dagen voor levering datum. Gevraagde wijzigingen binnen de 5 dagen worden niet toegestaan.

11. Uiterste annuleringsdatum is 5 dagen voor leveringsdatum. Bij annulering na opgegeven periode kan er 50% van het totale bedrag aangerekend worden.

12. Wij leveren op de plaats die de klant verkiest doch bij afstanden groter dan 30 meter van vrachtwagen tot locatie kan er een meerprijs van € 60 per uur per persoon worden aangerekend. Dit is ook van toepassing wanneer er moet geleverd worden op onverharde ondergrond zoals gras, kiezelstenen, grind, zand,...

13. Levi NV is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen geplaatst worden door onvoorziene omstandigheden: Doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein en dergelijke onvoorzienbare factoren. De klant is in deze gevallen verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding verhalen op Levi NV.

14. De mogelijkheid om uw bestelling te laten leveren en/of ophalen kan pas bij een huurwaarde van minimaal €250 exclusief BTW. Hierbij komt dan nog een transportkost bij.

15. Alle materialen worden op het gelijkvloers geleverd. Leveringen via lift wordt enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand. Zonder aanvraag moet dit ter plaatse met de transportverantwoordelijke besproken worden. De meerprijs hiervan wordt aan de hand van het aantal verdiepingen, situatie ter plaatse en aantal goederen berekend.

16. Leveringen van maandag tot en met vrijdag tussen 17u – 07u, zaterdag, zondag of feestdagen zijn mogelijk op aanvraag met een meerprijs op de normale transportkost. Bij deze tijdsbepaling wordt rekening gehouden dat onze chauffeur de locatie moet kunnen verlaten voor 17u. Voor laden en/of lossen rekenen wij een 30-tal minuten.

 

OPENINGSUREN

 

Maandag     09u – 12u / 13u – 17u    

Dinsdag        09u – 12u / 13u – 17u

Woensdag    09u – 12u / gesloten (13u – 17u bereikbaar telefonisch en per mail)

Donderdag    09u – 12u / 13u – 17u

Vrijdag        09u – 12u / 13u – 17u

Zaterdag    09u – 12u / gesloten

Zondag        gesloten

 

Belangrijk bericht

Om u nog beter van dienst te zijn gelieve de geleverde goederen te controleren. Bij vaststelling van schade, tekorten of defecten gelieve ons te contacteren op de volgende nummers of via email: 

- Tijdens de openingsuren: 09 230 66 77

- Na sluitingstijd :0472 03 00 00

- Via email: info@levipartyrental.be

Melding van schade na uw event kunnen wij helaas niet meer aanvaarden.

Gelieve alle gehuurde goederen bij ophaaldatum terug te plaatsen zoals afgeleverd. Extra werk = extra kosten!

De reiniging van de gehuurde goederen is voor Levi NV.

Na controle en reiniging van de bestelling door de verantwoordelijke zullen de mogelijke tekorten, en breuk worden medegedeeld via mail. De meldingsperiode kan variëren van 1 tot 30 kalenderdagen na uw event. Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden 14 kalenderdagen na melding.

Tekorten kunnen door de klant geretourneerd worden tot 14d na vaststelling. Na deze termijn worden geen terugbetalingen meer uitvoerd.

 

Belangrijke nota

Gelieve de bestekken per soort terug in de bakken te plaatsen. Voor niet gesorteerde bestekken zullen wij een vergoeding aanrekenen van €0,05 (excl.btw) per stuk.

Schimmel en kaarsvet hebben een speciaal reinigingsproces dat wordt aangerekend aan €4 per nap. Indien niet reinigbaar wordt de volledige nap aangerekend.
Brandgaten worden aanzien als onherstelbare schade waarbij altijd de volledige nap wordt aangerekend.

Gelieve de glazen terug met opening naar beneden en per soort in de bakken te plaatsen. Voor niet gesorteerde glazen zullen wij een boete aanrekenen van 2,00 € exclusief btw per bak.

Frituurolie verwijderen uit de frituur. Kolen en hout-(resten) verwijderen uit de vuurkorf, vuurschaal en BBQ. Indien dit niet gebeurt zullen wij een vergoeding aanrekenen van 20,00 € exclusief btw.

 

 

Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywetgeving. Wij vinden uw privacy cruciaal en willen u dan ook  informeren wat wij met uw persoonsgegevens al of niet doen en bij wie u terecht kan voor meer informatie.

Wij verwijzen u hiervoor dan ook graag naar onze geldende privacy policy - terug te vinden via onderstaande link:

www.levipartyrental.be/privacy.

 

Servicedienst 24/7:   09 230 66 77   – bureel (tijdens openingsuren)    0472 03 00 00 – na sluitingstijd

                                       

De huurovereenkomst wordt als aanvaard beschouwd bij het bevestigen van de bestelling.