Back to top
  1. De goederen blijven eigendom van Levi NV
  2. De klant erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen.
  3. De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze de gebouwen van Levi NV hebben verlaten.
  4. De klant staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij deze heeft ontvangen, waarbij de klant alle nodige zorgen en verzekeringen zal besteden aan de goederen teneinde deze teruggave te verzekeren.
  5. De klant zal instaan voor teruggave van de goederen, zelfs ingeval van overmacht.
  6. Betalingsvoorwaarden levering: overschrijving op voorhand. Er zal geen levering plaats vinden als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van Levi NV
  7. Betalingsvoorwaarden zelf afhalen: Met bancontact aan het onthaal. Er zal geen afhaling mogelijk zijn als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van Levi NV
  8. Goederen mogen door de klant zelf afgehaald en teruggebracht worden met een aanhangwagen indien deze de mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke/propere staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kunnen wij uw bestelling alsnog weigeren en een boete aanrekenen van 50% van de huurwaarde met een minimum van € 50 exclusief BTW.