Algemene voorwaarden cadeaubon

 

 

Op zoek naar een origineel geschenk?

Geef eens een feest cadeau!

 

Vanaf nu hebben we ook cadeaubonnen t.w.v. €25.

Deze cadeaubonnen zijn enkel te koop aan de onthaalbalie.

 

 

Algemene voorwaarden cadeaubon:

 

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door N.V. Levi Party Rental uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Levi cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door N.V. Levi Party Rental uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door N.V. Levi Party Rental.

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan N.V. Levi Party Rental te worden verstrekt. N.V. Levi Party Rental behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door N.V. Levi Party Rental aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 

3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u deze met de leesbare code op de afscheurstrook bij betaling voor te leggen aan de onthaalbalie. De cadeaubon is niet meer geldig wanneer de afscheurstrook reeds werd afgescheurd.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

6. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

7. De restwaarde van de Cadeaubon is niet overdraagbaar en kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen. 

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: cash, creditcard, Maestro.

9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

13. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

14. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. N.V. Levi Party Rental zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.